דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות

החלטות מיסוי אופציות

החלטות מיסוי - אופציות

שנת 2018

החלטת מיסוי 9165/18 – הסכם אופציה לרכישה של כל הון מניות החברה

החלטת מיסוי 2775/18- ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצאות נאמן שבסעיף 102 לפקודה

החלטת מיסוי 1138/18- הקצאת מיסוי בשותפות נפט סחירה במסגרת סעיף 102 לפקודה

החלטת מיסוי 5561/18 (לא בהסכם) – החלפת מסלול המס לנותן שירותים 

החלטת מיסוי 4253/18- תמחור מחדש כלפי מעלה וכלפי מטה גם יחד, של תוספת המימוש באופציות במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה

שנת 2017

החלטת מיסוי 3223/17- תכנית "מניות נוספות" במסגרת מסלול רווח הון

החלטת מיסוי 8597/17- שינוי תנאי אופציות בתום יחסי עבודה

החלטת מיסוי 6539/17 – מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (RELOCATION)

שנת 2016

החלטת מיסוי 2267/16 – מעבר לחישוב לפי מדד דולרי

החלטת מיסוי 6938/16 – אופציות למניות בכורה

החלטת מיסוי 3269/16 – אופציית רכש ומכר בחברה פרטית

שנת 2015

החלטת מיסוי 5359/15- מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודה- החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 3385/15- חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד במסלול  הכנסת עבודה

החלטת מיסוי 9567/15- פיצול המרכיב הפירותי בין התמורה במזומן לבין התמורה במניות החברה הרוכשת

החלטת מיסוי 3375/15- אי החלת סעיף 125א לפקודה – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

שנת 2014

החלטת מיסוי 8321/14- רצף באיחוד מניות – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 6687/14-  שינוי זכות קדימות של אופציות במסלול רווח הון

החלטת מיסוי 5236/14- הקצאה לעובד לשעבר- החלטת מיסוי שאינה בהסכם

החלטת מיסוי 7967/14- הקצאה שאינה באמצעות נאמן – עמידה בהוראות כלל 9(ב)

החלטת מיסוי 2975/14- האצת מועדי הבשלה לאופציות במסלול רווח הון

החלטת מיסוי 1593/14- הארכת מועד הפקיעה של אופציות לבעלי שליטה

החלטת מיסוי 8736/14- מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו בחברה פרטית

החלטת מיסוי 5874/14-מנגנון רכישה עצמית

שנת 2013

החלטת מיסוי 5286/13- מנגנון התאמת תוספת המימוש

החלטת מיסוי 2983/13- אופציות למניות בכורה מסוגים שונים

החלטת מיסוי 2584/13- אישור הקצאה אלקטרונית – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 9350/13-חישוב שווי ההטבה במנגנון ההתאמה לחלוקת דיבידנד – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 5943/13- הסדר הפקדת אופציות בידי נאמן – החלטת מיסוי בהסכם

שנת 2012

החלטת מיסוי 1836/12- Stock Appreciation Rights

החלטת מיסוי 4936/12-מועד הפקיעה

החלטת מיסוי 5821/12-חלוקת דידבידנד במסלול רווח הון

החלטת מיסוי 2541/12-הקצאת אופציות למניות בכורה- הבהרה להחלטת מיסוי 1941/09

החלטת מיסוי 2515/12- הארכת מועד פקיעת האופציות

החלטת מיסוי 6353/12- ביטול אופציות ורכישה עצמית

החלטת מיסוי 8579/12- מכירה שלא מרצון כאשר לעובד מובטח בונוס

שנת 2011

החלטת מיסוי 5465/11- מכירה שלא מרצון

החלטת מיסוי 6369/11-מכירה שלא מרצון כאשר חלק מהתמורה הינה ביחידות CVR

החלטת מיסוי 1987/11- הארכת מועד הפקיעה

החלטת מיסוי 2578/11- אופציית מכר רכש

החלטת מיסוי 6587/11-דחיית תשלום המס לנותן שירותים

החלטת מיסוי 5080/11- אישור חברת חוץ כחברה מעבידה

החלטת מיסוי 2902/11- חזרה מבחירת קיבוע לפי תקנה 6(ב)

​החלטת מיסוי 6599/11- השפעת שינוי מועד ההבשלה

​החלטת מיסוי 3007/11-אופן חישוב רווח ההון בידי העובד

​החלטת מיסוי 1905/11-קביעת הסדרי נאמנות ללא החזקה פיזית

​החלטת מיסוי 7687/11-קביעת מועד ההקצאה

​החלטת מיסוי 8324/11-העברת כספי עסקת מכירה מהמוכרת

החלטת מיסוי 9345/11-מימוש אופציה לפני תום תקופה – הבהרה לתמצית 31/06

שנת 2009

​החלטת מיסוי 1267/09- הקצאת אופציות ב- LLC

החלטת מיסוי 1815/09- שינוי מסלול בעלי שליטה

החלטת מיסוי 1941/09- הקצאת אופציות למניות בכורה

שנת 2008

החלטת מיסוי 59/08- שינוי תוספת המימוש בגין מנגנוני התאמה ייחודיים שבתוכנית

​החלטת מיסוי 58/08- החלפת מסלולי אופציות ללא ביטול והקצאה בפועל

שנת 2007

החלטת מיסוי 54/07- הקצאת יחידות RSU לעובדים (מסלול ללא נאמן)

החלטת מיסוי 53/07- התאמת האופציות בתוכנית לפי סעיף 102 לפקודה בעת חלוקת מניות הטבה

החלטת מיסוי 52/07-  התאמת אופציות בתוכנית לפי סעיף 102 לפקודה בגין איחוד או פיצול הון מניות

החלטת מיסוי 51/07- הקצאת יחידות מניה תלויות ביצוע במתווה סעיף 102

החלטת מיסוי 50/07- תמחור מחדש אופציות לעובדים שהוקצו לפי סעיף102

שנת 2006

החלטת מיסוי 141/06- הקצאת יחידות השתתפות לעובדים במסגרת תוכנית תגמול מסוג ESPP ללא נאמן

החלטת מיסוי 140/06- הקצאת יחידות השתתפות לעובדים במסגרת תוכנית תגמול מסוג ESPP עם נאמן

החלטת מיסוי 139/06- הקצאת יחידות השתתפות לעובדים במסגרת תוכנית תגמול מסוג RSU

החלטת מיסוי 78/06- החלפת מסלולי אופציות

החלטת מיסוי 77/06- מימוש אופציות למניות בשיטת ה – Net Exercise

החלטת מיסוי 34/06- דחיית תשלום המס במימוש אופציות למניות, שהוקצו לפי סעיף 3(ט) לפקודה, וקביעת דרך חישוב ההכנסה

החלטת מיסוי 33/06- התאמת תוספת המימוש באופציות שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה עקב חלוקת דיבידנד

החלטת מיסוי 32/06- הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה בטרם חלוף 30 ימים ממועד הגשת התוכנית

החלטת מיסוי 31/06- מכירה שלא מרצון לפני "תום התקופה" של אופציות שהוקצו לעובדים

החלטת מיסוי 30/06- הקצאת אופציות לעובדים בעסקת החלפת מניות ואופציות

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות