דף הבית
החזר מס
נטול יכולת

נטול יכולת

זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

סעיף 44 לפקודה מעניק זיכוי מס בגובה של 35% מסכומים ששולמו בגין החזקה במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במוסד מיוחד.

גובה הזיכוי מוגבל ל- 12.5% מההכנסה החייבת.

נקודות זיכוי בעד נטולי יכולת

סעיף 45 לפקודה מעניק שתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, ילד עיוור או עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

המשמעות הינה זיכוי מס בסכום של 5,160 ש"ח (בשנת 2017).

ניתן לדרוש את נקודות הזיכוי לפי סעיף זה, רק במידה ולא נדרש זיכוי לפי סעיף 44 לפקודה. כלומר, לנישום יש זכות לבחור אם להשתמש בהטבת המס לפי סעיף 44 לפקודה או לפי סעיף 45 לפקודה.

תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו – 1996

תקנות אלה הותקנו מכוח סעיף 44 ו- 45 לפקודה.

התקנות מגבילות את קבלת הזיכוי לפי סעיף 44 לפקודה או נקודות הזיכוי לפי סעיף 45 לפקודה רק למי שהכנסות התא המשפחתי, לרבות ההכנסות הפטורות לא עלו על 267,000 ש"ח (נכון לשנת 2017). במידה ומדובר ביחיד התקרה הינה 167,000 ש"ח (נכון לשנת 2017).

בכדי לקבל את הזיכוי יש לצרף לדוח בקשה בטופס שפורסם על ידי רשות המסים, ולצרף מסמכים המניחים את דעת פקיד השומה ביחס לעניין.

עד לאוקטובר 2017 כתנאי לקבלת הטבות המס, היה נדרש הנישום לצרף לכל בקשה אישור רפואי. בהתאם לנוסח המתוקן של התקנות החל מאוקטובר 2017 הדרישה הינה למסמכים המניחים את דעת פקיד השומה, ולא בהכרח אישור חתום על ידי רופא המוסמך בתחום המחלה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות