דף הבית
החזר מס
החזר מס לנכה

החזר מס לנכה

החזר מס לנכה

סעיף 9(5) לפקודה מעניק הקלות מס לנכה שנקבעה לו נכות בשיעור של 90% ומעלה, וזאת תוך הבחנה בין תקופת הנכות, כדלקמן:

נכות לתקופה של 365 ימים ומעלה – פטור מהכנסה מיגיעה אישית עד לסכום של 606,000 ש"ח לשנה (הסכום מעודכן לשנת 2017).

נכות לתקופה של 185 ימים – 364 ימים – פטור מהכנסה מיגיעה אישית עד לסכום של 72,720 ש"ח לשנה (הסכום מעודכן לשנת 2017).

קביעת שיעור הנכות יכולה להיעשות על ידי וועדה מיוחדת מטעם רשות המסים או בהתאם לקביעה שנעשתה מכוח חוקים המוכרים לעניין זה על ידי רשות המסים – כגון, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי המלחמה בנאצים ועוד.

הסכומים הנקובים לעיל הינם ביחס להכנסה מיגיעה אישית – לדוגמא, משכורת. במקרים בהם ההכנסה מיגיעה אישית הינה נמוכה או שכלל אין הכנסה מיגיעה אישית, ניתן לקבל פטור ביחס להכנסה שלא מיגיעה אישית עד לסכום כולל של 72,720 ש"ח (הסכום מעודכן לשנת 2017).

ביחס להכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפקדון, בתכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל הנכה בשל פגיעת גוף – ניתן לקבל פטור עד לסכום כולל של 299,040 ש"ח.

הסכומים לעיל הינם סכומים שנתיים, במידה ותקופת הנכות נמשכת על פני שתי שנות מס, יש להתאים את סכומי הפטור לתקופה הרלוונטית.

במקרים רבים, קביעת הנכות נעשית בדיעבד, ובהתאם לכך יכול הנכה להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה. אציין כי רשות המסים נוקט בעמדה מקלה ביחס למועדי הגשת הדוח – ראה לעניין זה חוזר מס הכנסה 7/10 -"בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה".

בנסיבות המתאימות, ניתן ליישם ההקלות אף ביחס למענק פרישה שקיבל נכה, ונפרס קדימה למספר שנות מס, בהתאם להוראות סעיף 8(ג) לפקודה, וזאת כפי שנקבע על ידי ביהמ"ש העליון בפרשת שרל שבטון.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות