דף הבית
החזר מס

החזר מס

החזר מס - סעיף 160 לפקודה

סעיף 160 לפקודה מאפשר הגשת בקשה להחזר מס, בגין מס ששולם ביתר במהלך שנת המס.
ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה – לדוגמא, בקשה להחזר מס בגין מס ביתר ששולם בשנת 2008 ניתן להגיש עד ליום 31.12.14.

בהתאם לעמדת רשות המסים, הזכאות לדרוש החזר מס לפי סעיף 160 לפקודה הינה לשכירים בלבד. סוגיה זו טרם נבחנה בבתי המשפט, אשר יתכן וייפסקו כי הזכאות קיימת גם לעצמאים. נציין, כי רשות המסים איפשרה לחרוג מעמדה זו – לדוגמא, בקשה של עצמאי להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה, כמפורט בחוזר מ"ה 7/10. בחוזר האמור, אף הוארכה תקופת ההתיישנות של שש השנים בנסיבות מסוימות.

החזר מס יכול לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

נקודות זיכוי – חייל משוחרר, עולה חדש, תואר אקדמי, נטולי יכולת…

זיכוי – הוצאות החזקת קרוב במוסד, תרומות…

הוצאות – השתלמויות, דמי חבר, תשלומים בגין עריכת דוחות וכדומה…

פטורים – נכה לפי סעיף 9(5), עולה חדש, תושב חוזר ותיק, תושב חוזר…

רילוקיישן – במקרים מסוימים ניתן לטעון לניתוק תושבות במהלך שנת המס. ההשלכות של מהלך זה יכולות להיות מהותיות, לרבות ביחס לחלק ההכנסה החייבת במס בישראל, חבות המס במכירת מניות ואופציות ונכסים הוניים אחרים וכדומה.

ישנם מקרים רבים נוספים, בהם קיימת זכאות להחזר מס, ואף בסכומים מהותיים כתוצאה ממיצוי הזכויות השונות, לרבות הקלות ופטורים שונים המוענקים לפי דין.

נציין, כי המס ששולם ביתר יוחזר לנישום בתוספת ריבית (כיום בשיעור 4%) והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד למועד החזר המס בפועל.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.