דף הבית
הוראת ביצוע 11/2014 – נוהל גילוי מרצון

הוראת ביצוע 11/2014 – נוהל גילוי מרצון

ביום 8.12.14 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע 11/2014, במסגרתה ניתנו הבהרות והנחיות ביחס לנוהל גילוי מרצון החדש.

נראה כי רשות המסים מיישמת את המסקנות מהטיפול שניתן בעבר בבקשות לגילוי מרצון, ובכדי לייעל את הטיפול בבקשות לגילוי מרצון, ובכדי לשמור על אחידות נקבע כי בכל פקיד שומה ימונו מפקחים ייעודיים לטיפול בבקשות לגילוי מרצון, אשר יהיו כפופים לרפרנטים בחטיבה המקצועית.

כמו כן, נקבע כי השומות וההסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנו.

במסגרת הוראת הביצוע ניתנת התייחסות לפרוצדורת הטיפול בשלושת המסלולים: המסלול הרגיל, המסלול האנונימי והמסלול המקוצר – הגשת בקשות באמצעות המייל, קבלת אסמכתא להגשה, זמנים מקוצרים לטיפול בבקשות (הן במסלול הרגיל והן במסלול האנונימי), חתימה על הסכם חלקי על מרכיבי הגילוי בלבד וכיוצא בזה.

סביר להניח, כי ההנחיות האמורות תייעלנה את הטיפול בבקשות, אולם, אין בהן כדי לפרט ולהבהיר ביחס לעמדת רשות המסים ו/או שיקול הדעת של רשות המסים, בסוגיות שונות, כדוגמת:

* בקשה במסלול רגיל שעומדת בתנאי הנוהל, אך לא הוסדר תשלום המס אצל פקיד השומה – מה המשמעות? נניח ונישום טוען ביחס להכנסה כי מדובר ברווח הון ולעמדת רשות המסים מדובר בהכנסה פירותית.

* בקשה שהטיפול בה לא מסתיים תוך 90 ימים או תוך 180 ימים.

* בקשה אנונימית – לכאורה, בהתאם להוראת הביצוע, בקשה יכולה שלא להתקבל בשלב זה – איזה קריטריונים נבחנים בשלב זה? האם חישוב ההכנסה החייבת ואומדן המס הינם חלק משיקול הדעת?

* בקשה אנונימית – לכאורה, לפקיד השומה אפשרות לשיקול דעת נוסף בנוגע לקביעת חבות המס – לאחר בירור חבות המס, חשיפת השם, קבלת אישור מחלקת חקירות, על פקיד השומה לערוך בדיקה באשר לתקינות הדיווח ולהעדר נתונים סותרים – מה המשמעות של בדיקה זו? באיזה תנאים יוכל פקיד השומה לטעון כי הדיווח אינו תקין ויש להגדיל את חבות המס?

* מסלול מקוצר – מתי בקשה מתאימה לטיפול – האם לפי הקרן במועד הגשת הבקשה? האם בהתאם לחישוב ההכנסה החייבת של הנישום?

* מסלול מקוצר – מהם הקריטריונים לכך שייקבע כי ייערך טיפול שומתי בתיק? מהם הקריטריונים להעברת בקשה למסלול רגיל?

קישור להוראת ביצוע 11/2014 – נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות