טופס 5329

טופס 5329

בימים האחרונים, שלחה רשות המסים תזכורות לכל אותם נישומים אשר קיבלו למילוי טופס 5329 לפני מספר חודשים, ועדיין לא הגיבו לרשות המסים.
טופס 5329 - דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל - הינו מעין שילוב של "הצהרת הון" ו"דוח שנתי", ומהווה כלי ראשוני בידי רשות המסים לבחון האם ההכנסה המדווחת על ידי הנישום כוללת את כל הכנסותיו בפועל.
בין היתר, נדרש הנישום ליתן מידע אינפורמטיבי ביחס אליו ולבת זוגו, ובנוסף לקבע את עמדתו בסוגיות שונות, כדלקמן:
  1. תושבות - הנישום נדרש להצהיר אם הינו תושב ישראל או תושב חוץ. כמובן שלהצהרת הנישום ביחס לסוגיה זו, השלכות מהותיות במקרים רבים.
  2. חשבונות הבנק של הנישום - כך לדוגמא, אם לנישום חשבונות בנק בחו"ל, עליו ברוב המקרים לפרט לגביהם בטופס, וכמובן שפקיד השומה יוכל לבדוק בהמשך אם נצברו בחשבונות אלה הכנסות החייבות במס בישראל.
  3. נדל"ן המוחזק על ידי הנישום - כך לדוגמא, אם בבעלות הנישום מספר דירות, פקיד השומה יבחן אם הופקה הכנסה משכירות המביאה לחבות מס.
  4. כלי רכב - כך לדוגמא, מי שמחזיק ברכב יוקרה ומנגד אינו מגיש דוחות למס הכנסה, סביר כי העניין ייבדק לעומק. 
  5. מקורות הכנסה ועיסוקים בשנתיים האחרונות - פקיד השומה יבדוק לדוגמא, התאמה בין מקורות ההכנסה ובין הנכסים.
במקרים רבים הטפסים נשלחו לנישומים אשר הפיקו הכנסה החייבת במס, ולא דיווחו עליה לרשות המסים - מחדל בעל השלכות פליליות ואזרחיות, אך מנגד במקרים רבים לא בוצעה כל עבירה על ידי הנישומים - לדוגמא, בעל מספר דירות מגורים אשר ילדיו גרים בדירות ללא תמורה.
עו"ד (רו"ח) ישועה הינו בוגר רשות המסים, ובעל נסיון וידע רב בסוגיות מיסוי מורכבות, לרבות היבטים העולים מטפסי 5329 והליכי גילוי מרצון

לא הגבת לטופס 5329? רשות המסים שולחת תזכורת

לתיאום פגישה לבחינת הנסיבות הספציפיות ומילוי טופס 5329, זאת תוך שמירה מקסימלית על זכויתיך, ובחינת דרכים להסרת המחדלים, פנה למשרדנו בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il
03-7737070
050-6202541
עו"ד (רו"ח) יוסי ישועה הינו בוגר נציבות מס הכנסה, שימש כמפקח מס הכנסה בפקיד שומה גוש דן, ולאחר מכן כמחלקה המקצועית של רשות המסים. לאחר פרישתו ניהל מחלקת מסים של משרד רו"ח החבר ברשת רו"ח בינ"ל. עו"ד (רו"ח) ישועה הינו בעל תואר ראשון במשפטים LL.B, בעל תואר שני במשפטים LL.B בהצטיינות, בעל תואר ראשון בחשבון בהצטיינות, הכל מטעם אוניברסיטת תל אביב.
עו"ד (רו"ח) ישועה הינו בעל נסיון וידע רב בייצוג בדיוני שומות, ובפרט בייצוג בהליכי גילוי מרצון.