בניין להשכרה

בניין להשכרה

 

בניין להשכרה - זכאות להטבות מס לפי חוק עידוד 

מהו בניין להשכרה

בניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, העומד בתנאים המפורטים בחוק זה, ובנוסף בתנאים שנקבעו בנוהל מרכז ההשקעות בנוגע לבניין להשכרה זכאי להטבות מס, לרבות:
 
- שיעורי מס מופחתים על הכנסה מדמי שכירות ועל השבח הריאלי (כיום ביחס לבניין חדש להשכרה - 11% מס חברות, 20% יחיד)

- שיעור מס מופחת על דיבידנד שמקורו בהכנסת חברה מבניין להשכרה  (20% - החל משנת 2014)

- פטור ממע"מ על חלק מהבניין ששימש להשכרה לפחות 5 שנים

- פחת מואץ

מה התנאים לקבלת הטבות המס?

על מנת להיות זכאים להטבת המס יש לעמוד בתנאי הגדרת "בניין להשכרה" או "בניין חדש להשכרה", כמפורט בסעיף 53א לחוק עידוד השקעות הון. החוק מבחין בין "בניין להשכרה" ובין "בניין חדש להשכרה" בהתאם למועד אישורו כבניין להשכרה. ההגדרה הרלוונטית ברוב המקרים כיום הינה ביחס ל"בניין חדש להשכרה".

 
אישור מרכז ההשקעות - בכדי שבניין ייחשב כבניין להשכרה או בניין חדש להשכרה יש לקבל את אישור מרכז ההשקעות, בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל בניינים להשכרה למגורים אשר פורסם על ידי מרכז ההשקעות ועודכן במשך השנים, לרבות הגבלת גובה דמי השכירות לדירות ולבניין.

היקף השטח המושכר - יש להשכיר לפחות מחצית מהשטח המיועד למגורים. נציין, כי בהתאם לחוק ניתן לאשר בתנאים מסוימים חלק מבניין כבניין להשכרה.

 תקופת השכירות - תקופת ההשכרה המינימלית הנדרשת הינה בהתאם לסיווג - בניין להשכרה/ בניין חדש להשכרה. כאשר מדובר בבנין להשכרה התקופה הנדרשת הינה עשר שנים מתוך שנים עשר שנים, וכאשר מדובר בבניין חדש חמש שנים מתוך שבע שנים, לאחר סיום הבניה.

גובה דמי השכירות - החוק אינו מתייחס להיבט זה, אולם כמפורט לעיל, בכדי שבנין ייחשב כבנין להשכרה או בנין חדש להשכרה יש לקבל את אישור מרכז ההשקעות, בהתאם לנוהל בניינים להשכרה אשר פורסם על ידו. בנוהל נקבעו, בין היתר, הגבלות ביחס לגובה דמי השכירות.

עוד נציין, כי הנוהל מאפשר אף להגדיר בניין שנועד להשכרה לסטודנטים כבניין להשכרה, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בו.

על מנת לקבל את ההטבות המוענקות מכח חוק עידוד, יש לפנות בבקשה אל מנהלת מרכז ההשקעות על מנת שיאשרו את הנכס כ"נכס מאושר".
בניין להשכרה ובניין חדש להשכרה הינם בניינים המיועדים להשכרה למגורים, וקיימת זכאות להטבות מס מהותיות בגינם. חוק עידוד השקעות הון מגדיר מונחים אלה, וקובע באילו תנאים תהא זכאות להטבות מס בגין בניינים להשכרה, כהגדרת בחוק. אחד מהתנאים הוא קבלת אישור מרכז ההשקעות לבניין, וזאת בהתאם לתנאים שפורסמו על ידו ב"נוהל בניינים להשכרה למגורים".

נציין, כי החוק אינו נותן מענה לסוגיות שונות, לדוגמא - האם קיימת זכאות להטבות רק כאשר נרכשה קרקע ועליה נבנה בניין - מה לגבי מבנה קיים ששופץ מהמסד עד הטפחות? 
לתיאום פגישה לבחינת זכאותך להטבות מס, ניתן לפנות בטלפון - 03-7737070 או בדוא"ל office@naye.co.il

הטבות המס לבניין להשכרה